News Update
News in Asia

ด้ชนีเชื่อมั่นอุตฯ เม.ย.ลดลง เพราะวันทำงานน้อย May 10, 2018

ส.อ.ท.เผยวันทำงานเดือนเมษายนน้อยจากมีวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 4 เดือน ที่ระดับ 89.1

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการเดือนเมษายน 2561 ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรม ว่า ในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีวันทำงานน้อยกว่าปกติจากการมีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งผู้ประกอบการเร่งผลิตไปในช่วงก่อนหน้าแล้ว การใช้กำลังการผลิตจึงลดลง ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 4 เดือนนับจากเดือนมกราคมปีนี้อยู่ที่ระดับ 89.1 ปรับตัวลดลงจากระดับ 90.7 ในเดือนมีนาคม

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการณ์ 3 เดือนล่วงหน้า อยู่ระดับ 102.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 100.9 ในเดือนมีนาคม เนื่องจากผู้ประกอบมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงหนุนจากภาคการส่งออก ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เช่น ผ่อนปรนเงื่อนไขการขอสินเชื่อและการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐที่ยังล่าช้า ลดภาษีนำเข้าสินค้าทุนและเครื่องจักร สำหรับผู้ผลิตสินค้าเพื่อส่งออก เร่งเปิดความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนกับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพ และกำหนดมาตรการในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. กล่าวว่า เดือนเมษายนมีการผลิตรถยนต์ 134,779 คัน เพิ่มจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 11.87 จากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อขายในประเทศและผลิตส่งออกที่เพิ่มขึ้น แต่ลดลงจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ร้อยละ 30.97 เนื่องจากเดือนเมษายนที่ผ่านมามีวันทำงานน้อยกว่า จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคมถึงเมษายนปีนี้ มียอดผลิตรวมทั้งสิ้น 674,469 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 11.29 .- สำนักข่าวไทย

Categories: news