News Update
News in Asia

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือศาลเจ้าเล่งจูเกียง April 11, 2018

วันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักประเพณีอันยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่างานแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในจังหวัดปัตตานี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เพื่อตอกย้ำถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เจ้าแม่ทับทิม ที่ชาวปัตตานีให้ความศรัทธาอย่างไม่เคยเสื่อมคลาย ภายในงานเทศกาลดังกล่าว ถนนสายต่างๆ ภายในตัวเมืองปัตตานีจะแปรเปลี่ยนสู่ความคึกคัก เต็มไปด้วยชีวิตชีวาในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยชาวบ้าน ออกมาชมพิธีกรรมต่างๆ มากมาย

ไม่ว่าจะเป็นพิธีลุยไฟบริเวณหน้าศาลเจ้าเล่งจูเกียง การว่ายน้ำข้ามแม่น้ำตานี บริเวณสะพานเดชานุชิต ซึ่งทำให้ปัตตานีนั้นเนืองแน่นไปด้วยผู้คนอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Categories: travel news